Redistribution of Transport Shipments

Преглед на Проектот

Интегрирано решение за прераспределба на пратките, систем за избор и доделување нарачки до логистичкиот центар за транспорт и прераспределба до транспортните компании кои ги доставуваат производите до дестинацијата.

Спроведени Услуги

Desktop Development
Database Development
Quality Assurance

Предизвик

  • Корисник на проектот беше водечки снабдувач во индустријата на производство на лекови, преработка на билни суровини и на производство на козметички и на хемиски производи. Нивната цел беше да изградат систем за селекција и доделување на нарачките до логистичкиот центар за транспорт и прераспределба до транспортните компании кои ги доставуваат производите до целта.

Решение

  • Развивме интегрирано решение за да му помогнеме на корисникот во неговите секојдневни активности, за прераспределба на пратките. Опсегот на системот е да управува со распоредот и доделување на нарачките (произлезени од комерцијален сектор) и селекција на транспортери (разни превозници) кои ги превезуваат производите. Разни сектори во компанијата имаат посебен пристап во системот во зависност од улогата на најавениот корисник

Features

Диспечерите можат да ги следат и управуваат со нарачките и транспортерите кои моментално ги превезуваат пратките.
Логистичкиот центар е одговорен за планирање на појдовните транспорти кои треба да почитуваат многу сложени деловни правила поврзани со видот на производите и нивниот транспорт.
Главната задача на диспечерите е да планираат кои превозници ги исполнуваат правилата за превоз на специфични производи и нивниот капацитет кои можат да се превезуваат во одредени возила.

Користени Технологии

Подготвени сте да ја поедноставите вашата работа?

Контактирајте нѐ сега и добијте ја консултацијата што ви е потребна за успех.