Transport Companies Integration

Преглед на Проектот

Систем на интеграција на две транспортни софтверски решенија во едно, управувани од едно место и распределба на ресурси од двете организации со два различни начини на евидентирање и анализа на активностите.

Спроведени Услуги

Desktop Development
Database Development
Quality Assurance

Предизвик

  • Една од најголемите транспортни компаниите во Македонија се соочуваше со проблем при работењето бидејќи вклучуваше две компании со иста сопственост и со седиште во две различни држави, а со тоа и два различни начини на организирање, евиденција и анализа на активностите при управување со процесите, но и користење на други превозници (посредници) за сопствени потреби.

Решение

  • Систем од интеграција на две софтверски решенија СВИФТ во едно, кое овозможи рационално и истовремено раководење со две различни компании по структура и начин на работа, а со заеднички ресурси. Видливост од едно место и распределба според достапноста на ресурсите од двете организации.

Features

Диспечерите можат да ги следат истовремено нарачките за транспорт во двете компании.
Тимот за логистика може брзо да ги прераспредели товарите помеѓу возилата во двете компании, или други компании кои се вклучени во организираниот транспорт.
Точна евиденција на сите трошоци од реализираните транспорти вклучувајќи ги и трошоците платени преку други провајдери.
Менаџерите имаат целосна слика за активностите во двете компании, како за возниот парк, возачите, така и за административно вработените во компанијата .

Користени Технологии

Подготвени сте да ја поедноставите вашата работа?

Контактирајте нѐ сега и добијте ја консултацијата што ви е потребна за успех.