Low-Code HR Solution

Преглед на Проектот

Веб-базиран систем за човечки ресурси користејќи технологија „Low Code“, овозможувајќи во секое време самостојно да се прават промени во системот, за потребите на одделот за човечки ресурси, унифициран поглед на вработените, портал за барања за самопослужување и рационализирани процеси .

Спроведени Услуги

Low-Code
Database Development
Quality Assurance
Web Development

Предизвик

  • Речиси секој бизнис користи некој вид софтвер за управување со човечки ресурси, без разлика дали станува збор за едноставна апликација за платен список или пософистициран пакет технологии што го интегрираат целото искуство на вработените, од администрирање до администрација на придобивки и управување со документи на вработените. Нивната цел беше да изградат веб базиран систем за човечки ресурси користејќи “Low Code” технологија, овозможувајќи во секое време самостално да вршат измени во системот, за потребите на секторот за човечки ресурси.

Решение

  • Циклусот на вработените е комплексен, процес кој опфаќа приклучување, придобивки, обука, прегледи на перформанси и многу повеќе. Повеќето од одделенија за човечки ресурси сè уште се потпираат на обрасци засновани на хартија и рачни процедури кои создаваат неефикасност и оставаат простор за човечки грешки, фрустрирајќи ги вработените и ставајќи ги во ризик компаниите.

    Компаниите можат да ги централизираат активностите за човечки ресурси со унифициран преглед на вработените , портал за самопослужување за барања и рационализирани процеси - за да обезбедат беспрекорно искуство на вработените и да го подобрат управувањето.

 

Features

Автоматизација на задачите и процесите на човечките ресурси
Рационализирање на барањата за човечки ресурси со портал за лично опслужување
Подобрување на усогласеноста околу приватноста и безбедноста на податоците на вработените
Видливост и контрола на вработените низ целиот животен циклус во компанијата

Користени Технологии

Подготвени сте да ја поедноставите вашата работа?

Контактирајте нѐ сега и добијте ја консултацијата што ви е потребна за успех.